Iedereen is mee verantwoordelijk om van
BARMHART-tuin een fijne plaats te maken en te houden.


onze spelregels

Om het vlotte verloop van onze tuin te verzekeren, houden wij ons aan de volgende spelregels:

  • Oogsten doen we samen en om er zelf van te genieten, niet om te verkopen. Weggeven aan de buurman mag uiteraard wel.
  • Iedereen die  lid is mag in de tuin komen tijdens de openingsuren.

  • Lidgeld van minimaal €25 wordt een keer per jaar betaald, in de lente.

  • We spreken van lidgeld, niet van huur. Het lidgeld heeft uitsluitend tot doel de gezamenlijke aankopen van zaden en teeltbenodigdheden te financieren. Het lidgeld mag in geen geval beschouwd worden als een huurprijs voor het perceel dat de exclusieve eigendom blijft van de eigenaars van het Bautersemhof die het ten kosteloze en precaire titel ter beschikking stellen.

  • Lid worden betekent bijdragen aan de sfeer en het leren tuinieren, deelnemen aan alle facetten van het tuinleven: nadenken, kiezen, informatie zoeken en delen, zaaien, wieden en de onderhoudswerkzaamheden (compost zone, paadjes, grasveld, tuinhuis, afsluitingen, hagen en dus ook het biologisch toilet...). Maar ook het oogsten, samenkomen, babbelen en genieten.

  • Beslissingen in verband met teelten, teeltkalender, activiteiten, werkzaamheden, collectieve evenementen, karweidagen voor iedereen ... worden samen genomen door diegene die aanwezig zijn op de participatieve vergadering.

  • Er wordt niet gedacht en geteld in minuten of uren geleverde arbeid. Wat je zelf kan bieden aan de tuin kan alleen maar door jezelf bepaald worden. Toch rekenen we er op dat iedereen naar eer en geweten zijn persoonlijk engagement invult.

  • Bij verlof of een lange afwezigheid in de tuin verwittig je een van de coördinatoren. Net zomin gaan we ons zorgen maken over het aantal worteltjes dat je eet in functie van de geleverde energie.

  • We plaatsen geen vuilbakken. Persoonlijk afval neem je terug mee naar huis en misschien is het beter om er gewoon geen mee te brengen. Tuinafval uit de eigen tuin gunnen we aan het compost leven in eigen tuin.

  • Lid worden of zijn creëert geen verworven rechten : de tuin is en blijft eigendom van de eigenaars van het Bautersemhof die het discretionaire recht behouden een einde te stellen aan het initiatief op ieder ogenblik. In de mate de leden infrastructuren mee gefinancierd hebben, zullen zij in dat geval op billijke wijze vergoed worden.

Elk karwei wordt leuker als je het niet alleen moet doen en dat geldt zeker voor werken in een tuin. Bovendien wordt elke klus ook boeiender als je er kan van leren.
— Kries, Initiatiefnemer van BARMHART-tuin